Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 10 năm học 2018 - 2019

10/1/2018 8:53:29 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG MN CAO QUẢNG

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10      

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

01/10

Sáng

-Hiệu trưởng tham gia Lễ “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời” tại trường THCS Cao Quảng

- PHT làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Ba

02/10

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Kế toán, y tế giao dịch kho bạc

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Tư

03/10

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

04/10

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

05/10

Sáng

-Hiệu trưởng duyệt kế hoạch năm học 2018-2019 tại Phòng GD

- Phó hiệu trưởng làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

06/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

07/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Cao Quảng – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01694791533 (Hiệu trưởng) - Email: mn_caoquang@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Cao Quảng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình