Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 9 năm học 2018 - 2019

9/24/2018 9:02:37 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG MN CAO QUẢNG

 

 
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9       

(Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/9

Sáng

-Họp BGH

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Ba

25/9

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Hiệu trưởng, PHT tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Tư

26/9

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

27/9

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

28/9

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

29/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

30/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Cao Quảng – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01694791533 (Hiệu trưởng) - Email: mn_caoquang@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Cao Quảng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình