Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 8 năm học 2018 - 2019

9/24/2018 9:01:20 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG MN CAO QUẢNG

 

 
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 8      

(Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/9

Sáng

-Họp BGH

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Ba

25/9

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Hiệu trưởng, PHT tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Tư

26/9

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

27/9

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

28/9

Sáng

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

29/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

30/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 7 năm học 2018 - 2019 9/17/2018 8:46:39 AM

  Lịch công tác tuần 6 năm học 2018 - 2019 9/10/2018 8:10:48 AM

  Lịch công tác tuần 5 năm học 2018 - 2019 8/31/2018 3:34:38 PM

  Lịch công tác tuần 4 năm học 2018 - 2019 8/27/2018 7:50:43 AM

  Lịch công tác tuần 3 năm học 2018 - 2019 8/17/2018 9:01:00 PM

  Lịch công tác tuần 2 năm học 2018 - 2019 8/10/2018 3:48:50 PM

  Lịch công tác tuần 35 4/16/2018 9:36:01 AM

  Lịch công tác tuần 34 4/16/2018 9:35:43 AM

  Lịch công tác tuần 33 4/16/2018 9:35:28 AM

  Lịch công tác tuần 32 4/16/2018 9:35:07 AM

ĐỊA CHỈ
Cao Quảng – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01694791533 (Hiệu trưởng) - Email: mn_caoquang@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Cao Quảng
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình